en English

Avtryck

Information enligt Sec. 5 tyska telemedia akten (TMG):

Florian Fendt
TRADE-REX eK
Am Röhrig, 2
63762 Großostheim

Kontakt:

Telefon: + 49 (0) 6026 9993599
E-post: info @brokercheck.co

Registrera inlägg:

Inträde i Handelsregister.
Registrerande domstol: Aschaffenburg
Registreringsnummer: 5803

MOMS:

VAT-ID-nummer enligt Sec. 27 en tysk lag om mervärdesskatt:
DE313847290

Ansvarig för innehållet acc. till sek. 55, para. 2 tyska federala sändningsavtalet (RstV):

Florian, Fendt
Är Ried 7
63762 Großostheim
Tyskland

Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vänligen hitta vår email i Impressum / Legal Notice.

Vi deltar inte i tvistlösningar online i konsumentämnen.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantörer är vi ansvariga för det egna innehållet på dessa webbplatser enligt Sec. 7, paragraf 1 tyska telemedielagen (TMG). Men enligt Sec. 8 till 10 tyska telemedialagen (TMG), är tjänsteleverantörer inte skyldiga att permanent övervaka inlämnad eller lagrad information eller att söka efter bevis som tyder på olaglig verksamhet.

Rättsliga skyldigheter att ta bort information eller att blockera användningen av information förblir oomtvistade. I detta fall är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för kännedom om ett specifikt lagbrott. Olagligt innehåll kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om det.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande inkluderar länkar till externa tredje parts webbplatser. Vi har inget inflytande på innehållet på dessa webbplatser, därför kan vi inte garantera detta innehåll. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser är alltid ansvariga för sitt eget innehåll.

De länkade webbplatserna hade kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för upprättandet av länken. Olagligt innehåll upptäcktes inte vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte åläggas utan rimliga indikationer på att det har skett ett lagbrott. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om dem.

Copyright

Innehåll och samlingar som publiceras på dessa webbplatser av leverantörerna omfattas av tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, redigering, distribution samt användning av något slag utanför upphovsrättslagens räckvidd kräver ett skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är endast tillåtna för privat bruk.
Kommersiell användning av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjuden.

Upphovsrättslagar från tredje part respekteras så länge som innehållet på dessa webbplatser inte kommer från leverantören. Bidrag från tredje parter på denna webbplats anges som sådana. Men om du märker några brott mot upphovsrättslagen, vänligen informera oss. Sådant innehåll kommer att tas bort omedelbart.

Vad vill du trade?

Vi har valt toppen brokers, beroende på vad du vill trade mest.

Senaste uppdatering: februari 2023