en English

CMC Markets publicerar delårsresultat för halvåret som slutade den 30 september 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Driftöverskott 21 % högre jämfört med första halvåret 1. Treårig tillväxtplan på rätt spår. CMC Invest lanserades framgångsrikt i Storbritannien, med Singapore som följd.

För det slutade halvåret30 September 202230 September 2021byta
Driftnetto (miljoner pund)153.5126.721%
Handelsnetto (miljoner pund)128.4101.027%
Investeringars nettointäkter (miljoner pund)20.824.2(14%)
Övriga intäkter (miljoner pund) 4.31.5173%
Resultat före skatt (miljoner pund)36.636.01%
Grundvinster per aktie (pence)10.29.66%
Utdelning per aktie (pence)3.503.50-
Handel med brutto kundintäkter (miljoner pund)154.9127.022%
Handelskundens inkomstbevarande83%80%
Handel med aktiva kunder (nummer)50,19953,834(7%)
Handelsintäkter per aktiv kund (£)2,5581,87736%
Investera aktiva kunder (siffror)164,632185,847(11%)

Anmärkningar:

 • Driftsnettot representerar totala intäkter netto efter införande av partnerprovisioner och avgifter
 • Handelsnettot representerar kontrakt för skillnad (“CFD”) och sprid bet bruttokundintäkt efter rabatter, avgifter och riskhanteringsvinster eller -förluster
 • Investerande nettointäkter representerar aktiemäklarintäkter netto efter rabatter
 • Handelsbruttokundintäkt representerar spreadar, finansiering och provisioner som debiteras kunder (kundens transaktionskostnader)
 • Aktiva kunder representerar de enskilda kunder som har traded med eller höll a CFD eller sprid bet position eller vem traded på aktiemäklarplattformen vid minst ett tillfälle under sexmånadersperioden
 • Handelsintäkter per aktiv kund representerar totala handelsintäkter från handelsaktiva kunder efter avdrag för rabatter och avgifter
 • En avstämning av intäktsalternativa prestationsmått (“APMs”) till koncernens primära uttalanden finns på sidan 34

H1 2023 Ekonomiska höjdpunkter

 • Driftsnetto på 153.5 miljoner pund (H1 2022: 126.7 miljoner pund +21 % på årsbasis).
 • Handelsnettot var 128.4 miljoner pund (H1 2022: 101.0 miljoner pund +27 % på årsbasis).
 • Investeringsnettot var 20.8 miljoner pund (H1 2022: 24.2 miljoner pund -14 % på årsbasis).
 • Driftskostnader (exklusive rörlig ersättning) på 106.3 miljoner pund (H1 2022: 83.1 miljoner pund)1 +28 % på årsbasis) och 115.6 miljoner pund (H1 2022: 89.7 miljoner pund)1 +29 % på årsbasis) inklusive rörlig ersättning. Merparten av kostnadsökningen återspeglar investeringar för tillväxt över CMC:s investerings- och handelsplattformar.
 • Reglerad total kapitalkvot på 610 % (räkenskapsåret 2022: 489 %) och tillgänglig nettolikviditet på 254.2 miljoner pund (räkenskapsåret 2022: 245.9 miljoner pund).
 • Interimsutdelning på 3.50 pence per aktie (H1 2022: 3.50 pence) med en total utdelning för året som förväntas vara i linje med policyn på 50% av resultatet efter skatt.

Operativa höjdpunkter

 • Planerna på att öka koncernens driftsnetto med 30 % över tre år baserat på 2022 års resultat och underliggande förhållanden ligger kvar på rätt spår.
 • Betydande utvecklingsuppgraderingar levererade över befintliga handelsplattformar under H1 2023. Dessa inkluderar förbättrad valutalikviditetsfunktionalitet, ny handelsanalys, nya prissättningsfunktioner och förbättrade onboarding-initiativ. Ytterligare produktuppgraderingar på väg för leverans under H2 2023.
 • Expansionen av CMC Invest fortsätter. Den senaste lanseringen av den brittiska investeringsplattformen, CMC Invest Storbritannien, som kommer att se nya produkttillskott under de kommande månaderna, kommer att följas av lanseringen av CMC Invest Singapore i slutet av räkenskapsåret 2023. Ytterligare regional expansion i Nya Zeeland och Kanada övervägs också.
 • Antalet handelsaktiva kunder minskade med 7 % även om alla regioner såg en ökning av intäkterna per kund (+36 % på årsbasis) till stor del beroende på högre kundintäkter tillsammans med en ökning av kundinkomstbehållningen till 83 % (H1 2022: 80 %). CMC:s marknadsföringsfokus på premiumkunder fortsätter att fungera som en framgångsrik strategi för koncernen.
 • Vägledning för operativa kostnader för FY 2023 förblir oförändrade på 215 miljoner pund exklusive rörlig ersättning. Pågående svaghet i GBP och rekryteringstakten för leverans av strategiska initiativ kan leda till högre kostnader.

1 30 september 2021 siffror omräknade för att inkludera sociala skatter för räkenskapsåret 2022 års diskretionära bonus för att vara inom rörlig ersättning

Lord Cruddas, verkställande direktör, kommenterade:

"Jag är glad att kunna rapportera ännu en stark prestation för årets första sex månader. Vi såg en acceleration i aktiviteten över valuta och råvaror utöver den normala aktiviteten över vårt indexflöde under en period av ökat fokus på penningpolitiska åtgärder runt om i världen och en ökning av marknadsvolatilitet och handelsvolymer.

Mot denna bakgrund är vi på väg att leverera våra treåriga expansionsinitiativ som syftar till att öka intäkterna och diversifiera våra intäkter. Vi är fortsatt engagerade i att förbättra vårt erbjudande i vår kärnhandel CFD och spridningssatsningsföretag, vilket ger våra kunder tillgång till ett bredare utbud av produkter genom våra prisbelönta plattformar. I vår institutionella handelsverksamhet fortsätter vi att öka volymerna som en icke-bankslikviditetsleverantör på valutaspotmarknaden. Jag är också glad över att ha lanserat vår nya brittiska investeringsverksamhet, CMC Invest STORBRITANNIEN. Denna övergång i Storbritannien till självstyrande investeringar markerar en betydande milstolpe för oss och kompletterar vår redan branschledande aktiemäklarverksamhet i Australien. CMC Invest UK kommer att se betydande nya produkttillskott under de kommande månaderna, vilket förbättrar plattformen till att inkludera ISA, flervalutakonton, fonder och SIPP. Den brittiska förmögenhetsmarknaden är fortfarande en attraktiv miljö och vi är på mål att erbjuda privata investerare en marknadsledande lösning för långsiktiga investeringar och skapande av välstånd.

Jag är också exalterad över den pågående geografiska expansionen av vårt erbjudande till nya regioner som Singapore. Vi har förbundit oss att lansera CMC Invest Singapore i slutet av räkenskapsåret 2023. Detta kommer att komplettera vår redan betydande verksamhet i Australien, där migreringen av den cirka 500,000 XNUMX ANZ Share Investing-kundebasen kommer att slutföras i tid, i slutet av detta budgetår.

Vi är på snabb väg mot diversifiering och använder vår befintliga plattformsteknik för att vinna B2B- och B2C-investeringsaffärer. Våra strategiska tillväxtplaner ligger på rätt spår och kommer att leverera betydande nya affärsexpansion när vi introducerar nya produkter inom våra detaljhandels-, institutionella och aktiemäklare.”

Framåtriktade uttalanden

Denna handelsuppdatering kan innehålla uttalanden som är framåtblickande till sin natur. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker, antaganden, osäkerheter och andra faktorer som kan göra att koncernens faktiska resultat, prestationer eller prestationer skiljer sig väsentligt från eventuella framtida resultat, prestationer eller prestationer som uttrycks eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. Förutom vad som krävs av noteringsreglerna och tillämplig lag, åtar sig koncernen ingen skyldighet att uppdatera, revidera eller ändra några framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser eller utvecklingar som inträffar efter det datum då sådana uttalanden publiceras.

MAR avslöjande uttalande

Informationen i detta tillkännagivande anses av företaget utgöra insiderinformation i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (“MAR”). Efter publiceringen av detta tillkännagivande via Regulatory Information Service ("RIS") anses denna insiderinformation vara allmän egendom.

Mark Garcia
Mark Garcia

Om författaren till detta inlägg: Marco har varit en trader i många år och tycker om att blogga om brokers och forex handel.

Gillade du det här inlägget?

1.0
Märk 1 slut 5
1 av 5 stjärnor (1 röst)
Utmärkt0%
Mycket bra0%
Genomsnitt0%
dålig0%
Fruktansvärd100%

Vad vill du trade?

Vi har valt toppen brokers, beroende på vad du vill trade mest.

Senaste uppdatering: januari 2023