en English

Hur man använder Chande Kroll Stop på rätt sätt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Att använda Chande Kroll Stop är ett bra sätt att gå in och ut trades. Stoppet är mycket mångsidigt och kan användas till trade en lång eller kort linje, eller för att ta ett stopp eller utgång från ljuskronan.

17diGek

 

Lång stopplinje

Att använda Chande Kroll Stop är ett bra sätt att upptäcka riktningen på marknaden. Indikatorn är utformad för att hjälpa traders upptäcker trendförändringar och bestämmer när du ska gå in eller avsluta en trade. Indikatorn använder en matematisk formel för att beräkna den genomsnittliga riktningen för priset under en viss period. När trenden ändras skriver indikatorn ut en signallinje.

Chande Kroll Stop-indikatorn finns i två versioner. Den ena är en lång stopplinje och den andra är en kort stopplinje. För långstoppslinjen använder indikatorn en aritmetisk medelformel för att beräkna avståndet från priset till det högsta högsta och lägsta låga. Detta avstånd multipliceras med två eller tre beroende på stopplinjens längd.

Den tidigare nämnda korta stopplinjen använder en liknande formel för att beräkna avståndet från priset till lågt lågt och högt högt. Indikatorn använder en referensperiod på tio staplar för att beräkna ATR. ATR är en aritmetisk medelformel som mäter marknadsbuller mot trenden. Indikatorn har också en funktion som kallas ett efterstopp.

Den tidigare nämnda Chande Kroll Stop-indikatorn är ett användbart verktyg att använda tillsammans med andra tekniska indikatorer för att avgöra när man ska gå in eller lämna en trade. Det är också användbart för att hantera stopp på aktiemarknaden. Indikatorn kan appliceras på alla handelstillgångar. Den används bäst av erfarna traders.

Chande Kroll Stop är ett bra verktyg att använda för dagshandelsstrategier. I kombination med andra tekniska indikatorer kan det hjälpa till att upptäcka trender och vändningar. Indikatorn används oftast i valutapar. Indikatorn fungerar också bra med Price Action-mönster. Den kan också användas för att öppna nya positioner. Det är viktigt att förstå att Chande Kroll Stop-indikatorn inte är lämplig för skalpering. Det rekommenderas inte heller för nybörjare. Det kräver användning av ett donchian-ankare.

Chande Kroll Stop är inte den bästa indikatorn för nybörjare. Men om du har lite erfarenhet, kommer denna indikator att hjälpa dig att bestämma trenden och prisets riktning.

Genomsnittligt sant intervall över P staplar

Att använda Chande Kroll Stop kan hjälpa dig att hantera dina stopp på aktiemarknaden. Det är ett verktyg som främst används för att upptäcka trenden, vilket är användbart när du försöker trade kortsiktigt. Dessutom kan den användas för att lyfta fram nya trender.

Chande Kroll Stop består av två linjer, en är grön och den andra är röd. Den gröna linjen är för långa positioner och den röda är för korta positioner. Den gröna linjen visar var du ska stanna. Du kan också använda linjen för att mäta prisrörelser för att avgöra om det är en trend- eller sidledsmarknad.

Chande Kroll Stop använder en kombination av en matematisk formel och volatilitetsdata för att bestämma det genomsnittliga sanna intervallet för ditt valda värdepapper. Formeln är enkel och använder aritmetiskt medelvärde för att beräkna intervallet för dina senaste 10 staplar. Detta är samma formel som används av kartprogrammet TradingView. Du kan kartlägga ett brett utbud av tillgångar på TradingView gratis. Du kan också använda plattformen för att ställa in varningar för prisändringar.

Chande Kroll Stop är ett utmärkt verktyg för professionella traders. Den kan också användas av nybörjare, men rekommenderas inte. Det fungerar inte bra vid skalpering. A trader borde trade i riktning mot marknadstrenden. Detta är också ett bra tillfälle att använda en efterföljande stoppfunktion.

Chande Kroll Stop används bäst för att upptäcka en trend, men den kan användas för många andra ändamål. Till exempel kan Chande Kroll Stop användas för att stoppa eller hantera korta eller långa positioner på aktiemarknaden. Den kan också användas i kombination med andra verktyg för att identifiera trenden och identifiera motsvarande signal för att avsluta. Du kan till exempel använda ett stoppköp när ett avbrott i det övre bandet upptäcks. På samma sätt kan du använda en slutförsäljning när ett utbrott av det nedre bandet ses. Att använda Chande Kroll Stop i kombination med andra verktyg hjälper dig att fatta bättre beslut och undvika för tidiga utgångar.

släpande stop

Att använda Chande Kroll Stop-indikatorn kan hjälpa dig att få ut det mesta av din handel. Det är en trendföljningsindikator som kan användas för att upptäcka trendförändringar och hitta idealiska in- och utgångspunkter. Dessutom hjälper denna indikator dig att hantera dina vinster och skydda dem från förlust.

Chande Kroll Stop är ett mycket populärt handelsverktyg. Denna indikator kan hjälpa dig att identifiera trendförändringar och bestämma de bästa ingångs- och utgångspunkterna för långa och korta transaktioner. Den kan också användas för att identifiera potentiella trendbiasar.

Denna indikator har en lång stopplinje (blå) och en kort stopplinje (röd). Den långa linjen anger stopp för långa positioner, medan den korta linjen anger stopp för korta positioner. När priset passerar över den långa linjen, traders bör öppna långa positioner; när den korsar under den korta linjen, traders bör stänga korta positioner.

Chande Kroll Stop-indikatorserien använder volatilitet och ATR (Average True Range) för att fastställa skyddsstopp. Den innehåller också en efterföljande stoppfunktion. Detta innebär att du inte behöver återställa ditt stopp manuellt. Den är också väldigt flexibel. Denna funktion låter dig bestämma stop loss-nivån för att skydda dina vinster.

Chande Kroll Stop-indikatorn beräknar det genomsnittliga sanna intervallet för de sista n staplarna. Den subtraherar sedan 3 x ATR-multipel från den högsta höga för att bestämma det preliminära stoppet. Sedan beräknar formeln det utökade stoppet. Den använder tio veckor för veckodiagram och som standard är tio dagar för dagliga diagram.

Chande Kroll Stop-indikatorn har funnits i flera år och har haft en inverkan på handelsmetoder. Denna indikator är mycket användbar och pålitlig. Det kan hjälpa traders identifierar trendförändringar, identifierar potentiell trendbias och låser in vinster. Den kan också användas för att hantera stopp på aktiemarknaden.

Indikatorn är mycket flexibel och kan användas på alla instrument. Den använder genomsnittligt verkligt intervall, volatilitet och period hög för att fastställa skyddsstopp. Den använder också en efterföljande stoppfunktion för att hjälpa dig att bestämma stoppförlustnivån för att skydda dina vinster.

Ljuskronautgång

Att använda Chande Kroll Stop-indikatorn kan hjälpa dig att hantera dina stopp på aktiemarknaden. Det är en indikator som använder ATR, eller Average True Range, för att bestämma instrumentets volatilitet. Denna indikator uppfanns av Tushar Chande och Stanley Kroll. I "The New Technical Trader,” föreslog de användningen av denna indikator för att identifiera trendförändringar.

Denna indikator är mycket lik Chandelier Stop. Skillnaden är att Chandelier Stop bara kommer med stopp- och backsignaler, medan Chande Kroll Stop kommer med köp- och säljsignaler.

Det första steget är att bestämma tidsramen för diagrammet och det finansiella instrumentet. Sedan måste du förbereda ett diagram. Se till att du känner till linjens position på ditt diagram. Detta är nyckeln till att använda Chande Kroll Stop-indikatorn korrekt.

Chande Kroll Stop-indikatorn använder instrumentets volatilitet för att beräkna det verkliga intervallet för prisdiagrammet. Denna information hjälper till att identifiera stopp och skyddsstopp. Det hjälper också att identifiera en ny trendförändring. När priset på instrumentet passerar indikatorlinjen genereras en köp- eller säljsignal. Denna indikator hjälper till att skydda dig från förluster på flyktiga punkter på marknaden.

Chandelier Exit är en annan indikator som är baserad på volatilitet. Den används för att ställa in en efterföljande stop loss för en handelsposition. Denna indikator subtraherar en multipel av ATR från den högsta höga och låga. Multiplikatorn för denna indikator är en standard på tre. Multiplikatorn bör ökas om du vill ha mer volatilitet.

För att använda Chande Kroll Stop måste du ha en efterföljande stoppfunktion. När priset passerar den röda linjen bör du sälja. Detta är den mest troliga punkten i en trendförändring. Om du inte har den här funktionen kan du ställa in ett stopp under de sista "n"-staplarna.

Du kan också ställa in varningar för att meddela dig om prisändringar. För att göra detta måste du registrera dig för en gratis provperiod på TradingView. Detta är en kraftfull och användarvänlig plattform som låter dig kartlägga alla tillgångar med hjälp av alla indikatorer. Du kan lägga till upp till 3 indikatorer gratis.

Mark Garcia
Mark Garcia

Om författaren till detta inlägg: Marco har varit en trader i många år och tycker om att blogga om brokers och forex handel.

Gillade du det här inlägget?

0.0
Märk 0 slut 5
0 av 5 stjärnor (0 röster)
Utmärkt0%
Mycket bra0%
Genomsnitt0%
dålig0%
Fruktansvärd0%

Vad vill du trade?

Vi har valt toppen brokers, beroende på vad du vill trade mest.

Senaste uppdatering: januari 2023