1. En översikt över dataskydd

Allmänt

Följande ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personlig information är all information som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår integritetspolicy nedan.

Datainsamling på vår hemsida

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats? Uppgifterna som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktinformation finns i webbplatsens erforderliga juridiska meddelande. Hur samlar vi in ​​dina uppgifter? Vissa uppgifter samlas in när du tillhandahåller dem till oss. Det kan till exempel vara data du anger i ett kontaktformulär. Övrig information samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa data är främst tekniska data som webbläsaren och operativsystemet du använder eller när du öppnade sidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats. Vad använder vi dina uppgifter till? En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Annan data kan användas för att analysera hur besökare använder webbplatsen. Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter? Du har alltid rätt att utan kostnad begära information om dina lagrade uppgifter, dess ursprung, dess mottagare och syftet med insamlingen. Du har också rätt att begära att den korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan kontakta oss när som helst med den adress som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om integritets- och dataskyddsfrågan. Du kan naturligtvis också lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Analytics och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan statistiska analyser göras av ditt surfbeteende. Detta sker främst med hjälp av cookies och analyser. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym, dvs vi kommer inte att kunna identifiera dig från denna information. Du kan motsätta dig denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande sekretesspolicy. Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig nedan om hur du använder dina alternativ i detta avseende.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy. Om du använder den här webbplatsen kommer olika personuppgifter att samlas in. Personlig information är all information som du kan identifieras med. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta händer. Observera att data som överförs via internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan vara föremål för säkerhetsöverträdelser. Fullständigt skydd av dina data från tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Meddelande om ansvarig för denna webbplats

Den som är ansvarig för behandlingen av uppgifter på denna webbplats är: TRADE-REX Inhabergeführt durch eK Florian Fendt Am Röhrig, 2 63762 Großostheim, Deutschland Telefon: +49 (0) 6026 9993599 E-post: [e-postskyddad] Ansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter

Om det har skett ett brott mot dataskyddslagstiftningen kan den berörda personen lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna. Den behöriga tillsynsmyndigheten för frågor som rör dataskyddslagstiftningen är dataskyddsombudet i den tyska delstaten där vårt företag har sitt huvudkontor. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal automatiskt levererade till dig själv eller till en tredje part i ett standardformat, maskinläsbart. Om du kräver direkt överföring av data till en annan ansvarig part kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel de frågor du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressrad när den ändras från “http: //” till “https: //” och låsikonen visas i webbläsarens adressfält. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan informationen du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Som det är tillåtet enligt lag har du rätt att när som helst få information kostnadsfritt om någon av dina personuppgifter som lagras samt dess ursprung, mottagare och det ändamål för vilket de har behandlats. Du har även rätt att få dessa uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Du kan kontakta oss när som helst med hjälp av adressen som anges i vårt juridiska meddelande om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Motstånd mot reklammejl

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktdata som publiceras i samband med krav på webbplatsens juridiska meddelande när det gäller att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen efterfrågas. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta specifika rättsliga åtgärder om oönskat reklammaterial, såsom spam via e-post, tas emot.

3. Dataskyddsansvarig

Lagstadgad dataskyddsansvarig

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag. Florian, Fendt Am Ried, 7 63762 Großostheim Deutschland Telefon: +49 (0) 6026 9993599 E-post: [e-postskyddad]

4. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies hjälper till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor finns kvar i enhetens minne tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen nästa gång. Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig om användningen av cookies så att du från fall till fall kan välja om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras för att automatiskt acceptera kakor under vissa förhållanden eller att alltid avvisa dem, eller för att automatiskt ta bort kakor när du stänger din webbläsare. Inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats. Kakor som är nödvändiga för att tillåta elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (såsom kundvagnen) lagras i enlighet med art. 6 stycke 1, bokstav f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av cookies för att säkerställa en optimerad tjänst som tillhandahålls utan tekniska fel. Om andra cookies (som de som används för att analysera ditt surfbeteende) lagras också, kommer de att behandlas separat i denna sekretesspolicy.

Server loggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information som din webbläsare automatiskt överför till oss i ”serverloggfiler”. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Operativsystem som används
 • hänvisningsadress
 • Värddatorns värdnamn
 • Tid för serverns begäran
 • IP-adress

Dessa data kommer inte att kombineras med data från andra källor. Grunden för databehandling är art. 6 (1) (f) DSGVO, som möjliggör behandling av uppgifter för att uppfylla ett kontrakt eller för åtgärder som är inledande till ett kontrakt.

Kontaktformulär

Skulle du skicka frågor via kontaktformuläret samlar vi in ​​de uppgifter som anges på formuläret, inklusive kontaktuppgifterna du ger, för att svara på din fråga och eventuella uppföljningsfrågor. Vi delar inte denna information utan ditt tillstånd. Vi kommer därför att behandla all information du anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke enligt Art. 6 (1) (a) DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande som gör denna begäran är tillräckligt. Uppgifterna som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande behandlas lagligt. Vi kommer att behålla de uppgifter du tillhandahåller i kontaktformuläret tills du begär att det raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller om syftet med lagringen inte längre gäller (t.ex. efter att du har uppfyllt din begäran). Alla obligatoriska lagbestämmelser, särskilt de som gäller obligatoriska datalagringsperioder, påverkas inte av denna bestämmelse.

Registrering på denna hemsida

Du kan registrera dig på vår webbplats för att få tillgång till ytterligare funktioner som erbjuds här. Ingångsdata kommer endast att användas för att använda respektive webbplats eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska informationen som begärs under registreringen måste tillhandahållas i sin helhet. Annars avvisar vi din registrering. För att informera dig om viktiga ändringar som de som omfattas av vår webbplats eller tekniska ändringar kommer vi att använda den e-postadress som anges under registreringen. Vi behandlar de uppgifter som tillhandahålls under registreringen endast baserat på ditt samtycke enligt Art. 6 (1) (a) DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Ett informellt e-postmeddelande som gör denna begäran är tillräckligt. Uppgifterna som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande behandlas lagligt. Vi kommer att fortsätta lagra de uppgifter som samlats in under registreringen så länge du förblir registrerad på vår webbplats. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

Registrering med Facebook Connect

Istället för att registrera dig direkt på vår webbplats kan du också registrera dig med Facebook Connect. Denna tjänst tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Om du bestämmer dig för att registrera dig med Facebook Connect och klicka på knapparna “Logga in med Facebook” eller “Anslut med Facebook” kommer du automatiskt att omdirigeras till Facebook-plattformen. Där kan du logga in med ditt Facebook-användarnamn och lösenord. Detta kommer att länka din Facebook-profil till vår webbplats eller tjänster. Den här länken ger oss tillgång till dina data som lagras på Facebook. Inklusive särskilt din:

 • Facebook-namn
 • Facebook profilbild
 • Facebook täckbild
 • E-postadress till Facebook
 • Facebook ID
 • Facebook-vänner
 • Facebook Likes
 • Födelsedatum (för att inte hamna i skräpkorgen)
 • Kön
 • Land
 • Språk

Dessa uppgifter kommer att användas för att ställa in, tillhandahålla och anpassa ditt konto. För mer information, se Facebooks användarvillkor och sekretesspolicy. Dessa finns på https://de-de.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/.

Lämna kommentarer på denna webbplats

Om du använder kommentarsfunktionen på den här webbplatsen kommer tidpunkten då du skapade kommentaren och din e-postadress att lagras tillsammans med din kommentar, samt ditt användarnamn, om du inte postar anonymt. Lagring av IP-adressen Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna till de användare som postar kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarer på vår sida innan de går live behöver vi denna information för att kunna vidta åtgärder för olagligt eller förtalande innehåll. Prenumererar på kommentarsflödet Som användare av denna sida kan du registrera dig för att få kommentarsflödet efter registrering. Din e-postadress kommer att kontrolleras med ett bekräftelsemail. Du kan när som helst avregistrera dig från denna funktion genom att klicka på länken i mejlen. Uppgifterna som lämnades när du prenumererade på kommentarsflödet kommer då att raderas, men om du har lämnat in dessa uppgifter till oss för andra ändamål eller någon annanstans (som att prenumerera på ett nyhetsbrev) kommer den att behållas. Hur länge kommentarer lagras Kommentarerna och tillhörande data (t.ex. IP-adress) lagras och finns kvar på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarerna måste tas bort av juridiska skäl (förtal etc.). Rättslig grund Kommentarerna lagras baserat på ditt samtycke enligt Art. 6 (1) (a) DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Data som överförs när du registrerar dig för tjänster och digitalt innehåll

Vi överför personligt identifierbara uppgifter till tredje part endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla villkoren i ditt avtal med oss, till exempel till banker som anförtrotts att behandla dina betalningar. Dina uppgifter kommer inte att överföras för något annat syfte om du inte har gett ditt uttryckliga tillstånd att göra det. Dina uppgifter kommer inte att avslöjas till tredje part för reklamändamål utan ditt uttryckliga medgivande. Grunden för databehandling är art. 6 (1) (b) DSGVO, som möjliggör behandling av uppgifter för att uppfylla ett kontrakt eller för åtgärder som är inledande till ett kontrakt.

5. Sociala media

Facebook-plugins (Gilla & dela-knappar)

Vår webbplats innehåller plugins för det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Facebook-plugins kan kännas igen av Facebook-logotypen eller Gilla-knappen på vår sida. För en översikt över Facebook-plugins, se https://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du besöker vår webbplats upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Detta gör det möjligt för Facebook att få information om att du har besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla-knappen" medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att associera besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Observera att vi som operatör av denna webbplats inte har någon kunskap om innehållet i de data som överförs till Facebook eller om hur Facebook använder dessa data. För mer information, se Facebooks integritetspolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska associera ditt besök till vår webbplats med ditt Facebook-konto, logga ut från ditt Facebook-konto.

Twitter plugin

Funktionerna i Twitter-tjänsten har integrerats i vår webbplats och app. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och ”Retweet” -funktionen är de webbplatser du besöker anslutna till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. På så sätt kommer data också att överföras till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av dessa sidor inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller hur den kommer att användas av Twitter. Mer information om Twitters sekretesspolicy finns på https://twitter.com/privacy. Dina sekretesspreferenser med Twitter kan ändras i dina kontoinställningar på https://twitter.com/account/settings.

Google+ plugin

Våra sidor använder Google+ funktioner. Det drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Insamling och avslöjande av information: Med hjälp av Google +1-knappen kan du publicera information över hela världen. Med hjälp av Google+-knappen kan du och andra användare få anpassat innehåll från Google och våra partners. Google lagrar både det faktum att du har +1'da innehåll och information om sidan du tittade på när du klickade på +1. Ditt +1 kan visas tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra platser på webbplatser och annonser på Internet. Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. Om du vill använda Google + -knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Google-profil som måste innehålla åtminstone det namn som valts för profilen. Detta namn används av alla Googles tjänster. I vissa fall kan det här namnet också ersätta ett annat namn som du har använt för att dela innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller annan information som kan identifiera dig. Användning av insamlad data: Förutom de ovan nämnda användningarna används informationen du tillhandahåller i enlighet med gällande Googles dataskyddspolicyer. Google kan publicera sammanfattningsstatistik om användarnas +1-aktivitet eller dela den med användare och partners, såsom utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.

Instagram-plugin

Vår webbplats innehåller funktioner för Instagram-tjänsten. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil. Detta innebär att Instagram kan associera besök på våra sidor med ditt användarkonto. Som leverantör av denna webbplats påpekar vi uttryckligen att vi inte får någon information om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Instagram. För mer information, se Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plugin

Vår webbplats använder funktioner från LinkedIn-nätverket. Tjänsten tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner öppnas skapar din webbläsare en direktanslutning till LinkedIn-servrarna. LinkedIn informeras om att du har besökt våra webbsidor från din IP-adress. Om du använder LinkedIn “rekommendera” -knappen och är inloggad på ditt LinkedIn-konto är det möjligt för LinkedIn att koppla ditt besök till vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av dessa sidor inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de kommer att användas av LinkedIn. Mer information finns i LinkedIn sekretesspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin

Vår webbplats använder funktioner som tillhandahålls av XING-nätverket. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång en av våra sidor som innehåller XING-funktioner öppnas skapar din webbläsare en direktanslutning till XING-servrarna. Så vitt vi vet lagras inga personuppgifter under processen. I synnerhet lagras inga IP-adresser eller utvärderas användningsbeteende. För mer information om dataskydd och XING Share-knappen, se XING: s sekretesspolicy på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analys och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Det drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt för dig att analysera webbplatsens användning. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google Analytics-cookies lagras baserat på Art. 6 (1) (f) DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam. IP-anonymisering Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Din IP-adress kommer att förkortas av Google inom Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster angående webbplatsaktivitet och internetanvändning för webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med någon annan data som innehas av Google. Browser plugin Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att detta kan innebära att du inte kommer att kunna njuta av den fulla funktionaliteten på denna webbplats. Du kan också förhindra att data som genereras av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till Google, och behandlingen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Invända mot insamling av data Du kan förhindra insamling av dina data av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics. Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

WordPress-statistik

Denna webbplats använder WordPress Stats-verktyget för att utföra statistiska analyser av besökartrafik. Denna tjänst tillhandahålls av Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. WordPress Stats använder cookies som lagras på din dator och möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av kakorna om användningen av vår webbplats lagras på servrar i USA. Din IP-adress kommer att anonymiseras efter bearbetning och före lagring. WordPress Stats-kakor finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Lagring av "WordPress Stats" -kakor baseras på Art. 6 (1) (f) DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam. Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig om användningen av kakor så att du från fall till fall kan välja om du vill acceptera eller avvisa en kaka. Alternativt kan din webbläsare konfigureras för att automatiskt acceptera kakor under vissa förhållanden eller att alltid avvisa dem, eller för att automatiskt ta bort kakor när du stänger din webbläsare. Funktionerna i våra tjänster kan vara begränsade när cookies är inaktiverade. Du kan motsätta dig insamling och användning av dina data när som helst med framtida effekt genom att klicka på den här länken och ställa in en opt-out-cookie i din webbläsare: https://www.quantcast.com/opt-out/. Om du tar bort cookies på din dator måste du ställa in opt-out-cookien igen.

Google AdSense

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för att inkludera annonser från Google Inc. (“Google”). Det drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense använder så kallade "cookies", som är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbfyrar (osynlig grafik). Genom dessa webbfyrar kan information som besökartrafiken på dessa sidor utvärderas. Informationen som genereras av kakor och webbfyrar relaterade till din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av reklamformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information kan vidarebefordras från Google till avtalsslutande parter i Google. Google kommer dock inte att slå ihop din IP-adress med andra uppgifter som du har lagrat. AdSense-cookies lagras baserat på art. 6 (1) (f) DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Tänk på att i detta fall kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats till fullo. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du behandlingen av data som rör dig och samlas in av Google enligt beskrivningen och för de syften som anges ovan.

Google Analytics Remarketing

Våra webbplatser använder funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med flera AdWords-funktioner i Google AdWords och DoubleClick. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denna funktion gör det möjligt att länka målgrupper för marknadsföringsmarknad som skapats med Google Analytics Remarketing till kapaciteten för flera enheter i Google AdWords och Google DoubleClick. Detta gör att annonsering kan visas baserat på dina personliga intressen, identifierade utifrån din tidigare användning och surfbeteende på en enhet (t.ex. din mobiltelefon), på andra enheter (som en surfplatta eller dator). När du har gett ditt samtycke kopplar Google din webb- och apphistorik till ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan alla enheter som loggar in på ditt Google-konto använda samma personliga reklammeddelanden. För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics Google-autentiserade ID: n för användare som tillfälligt är länkade till vår Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonskampanj över flera enheter. Du kan permanent välja bort remarketing / inriktning över flera enheter genom att stänga av personlig annonsering i ditt Google-konto. följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Samlingen av data som samlas in i ditt Google-kontodata baseras enbart på ditt samtycke, som du kan ge eller dra tillbaka från Google enligt Art. 6 (1) (a) DSGVO. För datainsamlingsåtgärder som inte slås samman i ditt Google-konto (till exempel eftersom du inte har ett Google-konto eller har invänt mot sammanslagningen), är insamlingen av data baserad på art. 6 (1) (f) DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera anonymt användarbeteende för reklamändamål. För mer information och Googles sekretesspolicy, gå till: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords och Google-omvandlingsspårning

Denna webbplats använder Google AdWords. AdWords är ett onlineannonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Som en del av Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons som visas av Google ställs en cookie för konverteringsspårning in. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din dator. Dessa cookies upphör efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering av användaren. Om användaren besöker vissa sidor på webbplatsen och kakan ännu inte har gått ut kan Google och webbplatsen berätta att användaren klickade på annonsen och fortsatte till den sidan. Varje Google AdWords-annonsör har en annan cookie. Således kan inte cookies spåras med hjälp av en AdWords-annonsörs webbplats. Informationen som erhålls med hjälp av omvandlingscookien används för att skapa konverteringsstatistik för de AdWords-annonsörer som har valt omvandlingsspårning. Kunder får veta det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida för omvandlingsspårning. Annonsörer får dock ingen information som kan användas för att personligen identifiera användare. Om du inte vill delta i spårning kan du välja bort detta genom att enkelt inaktivera Googles omvandlingsspårningskaka genom att ändra dina webbläsarinställningar. Genom att göra detta kommer du inte att inkluderas i omvandlingsspårningsstatistiken. Konverteringscookies lagras baserat på Art. 6 (1) (f) DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam. Mer information om Google AdWords och Googles omvandlingsspårning finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/. Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig om användningen av cookies så att du från fall till fall kan välja om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras för att automatiskt acceptera kakor under vissa förhållanden eller att alltid avvisa dem, eller för att automatiskt ta bort kakor när du stänger din webbläsare. Inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Google reCAPTCHA

Vi använder “Google reCAPTCHA” (hädanefter “reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). reCAPTCHA används för att kontrollera om de uppgifter som anges på vår webbplats (t.ex. på ett kontaktformulär) har skrivits in av en människa eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsens besökares beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart webbplatsbesökaren kommer in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren har varit på webbplatsen eller musrörelser gjorda av användaren). Uppgifterna som samlats in under analysen kommer att vidarebefordras till Google. ReCAPTCHA-analyserna sker helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare rekommenderas inte att en sådan analys pågår. Databehandling baseras på art. 6 (1) (f) DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från kränkande automatiserad genomsökning och skräppost. Mer information om Googles reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Vår webbplats mäter konverteringar med hjälp av besökarnas åtgärdspixlar från Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Dessa gör det möjligt att spåra besökarnas beteende när de klickar på en Facebook-annons för att komma till leverantörens webbplats. Detta möjliggör en analys av Facebook-reklamernas effektivitet för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål och deras framtida optimering. Den insamlade informationen är anonym för oss som operatörer av denna webbplats och vi kan inte använda den för att dra några slutsatser om våra användares identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook, vilket kan skapa en anslutning till din Facebook-profil och som kan använda informationen för sina egna reklamändamål, enligt vad som anges i Facebook integritetspolicy. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser både på Facebook och på tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över hur dessa data används. Kolla in Facebooks integritetspolicy för att lära dig mer om hur du skyddar din integritet: https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan även inaktivera den anpassade målgruppens ommarknadsföringsfunktion i avsnittet Annonsinställningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste först logga in på Facebook. Om du inte har ett Facebook-konto kan du välja bort användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Om du vill få vårt nyhetsbrev behöver vi en giltig e-postadress samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få detta nyhetsbrev. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller samlas endast in på frivillig basis. Vi använder endast dessa uppgifter för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar den inte till tredje part. Vi kommer därför att behandla all information du anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke enligt Art. 6 (1) (a) DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina data och e-postadresser samt deras användning för att skicka nyhetsbrevet, t.ex. genom länken "avregistrera dig" i nyhetsbrevet. Uppgifterna som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande behandlas lagligt. Uppgifterna som lämnas när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att användas för att distribuera nyhetsbrevet tills du säger upp din prenumeration när uppgifterna kommer att raderas. Uppgifter som vi har lagrat för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte.

MailChimp

Denna webbplats använder tjänster från MailChimp för att skicka nyhetsbrev. Denna tjänst tillhandahålls av Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp är en tjänst som organiserar och analyserar distributionen av nyhetsbrev. Om du tillhandahåller data (t.ex. din e-postadress) för att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer det att lagras på MailChimp-servrar i USA. MailChimp är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Privacy Shield är ett avtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA för att säkerställa efterlevnad av europeiska integritetsstandarder i USA. Vi använder MailChimp för att analysera våra nyhetsbrevskampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som skickats av MailChimp ansluts en fil som ingår i e-postmeddelandet (kallas en webbfyr) till MailChimp-servrarna i USA. Detta gör att vi kan avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar du klickar på. Dessutom samlas teknisk information in (t.ex. tid för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Denna information kan inte tilldelas en specifik mottagare. Den används uteslutande för statistisk analys av våra nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre skräddarsy framtida nyhetsbrev efter dina intressen. Om du inte vill att din användning av nyhetsbrevet ska analyseras av MailChimp, måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en länk i varje nyhetsbrev vi skickar. Du kan också avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet direkt på webbplatsen. Databehandling baseras på art. 6 (1) (a) DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Uppgifterna som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande behandlas lagligt. Uppgifterna som tillhandahålls när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att användas för att distribuera nyhetsbrevet tills du säger upp din prenumeration när nämnda data kommer att raderas från våra servrar och MailChimp-servrar. Uppgifter som vi har lagrat för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) förblir opåverkade. Mer information finns i MailChimp sekretesspolicy på https://mailchimp.com/legal/terms/. Slutförande av ett databehandlingsavtal MailChimp, där vi kräver MailChimp för att skydda data från våra kunder och att inte lämna uppgifterna till tredje part. Detta avtal kan ses på följande länk: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. Plug-ins och verktyg

Youtube

Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Sidans operatör är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Här informeras YouTube-servern om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan du koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. YouTube används för att göra vår webbplats tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) DSGVO. Mer information om hantering av användardata finns i YouTubes dataskyddsdeklaration under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Googles webbfonter

För enhetlig representation av teckensnitt använder denna sida webbteckensnitt som tillhandahålls av Google. När du öppnar en sida laddar din webbläsare nödvändiga webbteckensnitt i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste din webbläsare upprätta en direktanslutning till Googles servrar. Google blir därmed medveten om att vår webbsida nås via din IP-adress. Användningen av Googles webbteckensnitt görs för att få en enhetlig och attraktiv presentation av vår webbplats. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) DSGVO. Om din webbläsare inte stöder webbfonter används ett standardteckensnitt av din dator. Mer information om hantering av användardata finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.

Få gratis handelssignaler
Missa aldrig ett tillfälle igen

Få gratis handelssignaler

Våra favoriter på en blick

Vi har valt toppen brokers, som du kan lita på.
InvestXTB
4.4 av 5 stjärnor (11 röster)
77 % av privata investerares konton förlorar pengar vid handel CFDs med denna leverantör.
TradeExness
4.5 av 5 stjärnor (19 röster)
BitcoinKryptovalutorAvaTrade
4.4 av 5 stjärnor (10 röster)
71 % av privata investerares konton förlorar pengar vid handel CFDs med denna leverantör.

filter

Vi sorterar efter högsta betyg som standard. Om du vill se andra brokerVälj dem antingen i rullgardinsmenyn eller begränsa din sökning med fler filter.
- skjutreglage
0 - 100
Vad letar du efter?
Brokers
reglering
plattform
Insättning / Återkallande
Användartyp
Office Plats
Broker Funktioner